Хизматрасонӣ "Kim qo‘ng‘iroq qildi"

Siz xizmat doirasidan tashqarida bo‘lganingizda Sizga kim qo‘ng‘iroq qilganligi to‘g‘risidagi ma’lumotlar keltirilgan SMS oling!

Получайте SMS с информацией о том, кто Вам звонил, пока Вы были недоступны!

Пайвастшавӣ *110*13#
Қатъкунӣ *110*13*0#
Пардохти абонентӣ Kuniga 0,3 rub

Хизматрасонӣ доступна на тарифах: "Дӯстӣ", "Дӯстӣ регионы", "Салом", "Расмӣ".