Ծառայություն "Սիրելի համար Տաջիկստան"

Զանգեր դեպի Տաջիկստան 8,5 ռուբլի/րոպե
Բաժանորդավճար 0 ռուբլի
Ակտիվացում/համարի փոխարինում (մինչև 20 համար) 0 ռուբլի
Ակտիվացում/համարի փոխարինում սկսած 21-րդ համարից) 30 ռուբ
Ակտիվացում (AAAAAAAAA – սիրելի համար) *110*62*992ААААААААА#
Համարի փոխարինում (որտեղ AAAAAAAAA՝ ակտիվացրած համարն է, BBBBBBBBB՝ նոր համարը) *110*62*992ААААААААА*992BBBBBBBBB#
Սիրելի համարների ցանկ *110*62#, *110*63#
Անջատում *110*62*0#

Ծառայությունը մատչելի է "Միշտ տանը", "Բարև", "Ընկերություն","Ընկերություն Տարածաշրջաններ" սակագնային պլաններում.
փաթեթները տեղական ցանցից դուրս չեն գործում.